Over YoungMindSupport

Sandra à Campo is in 1993 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden als Orthopedagoog. In 2002 behaalde zij haar kwalificatie als GZ-psycholoog. In 2012 ronde zij haar opleidingen af tot Gedragstherapeut en EMDR-practitioner. 

Sandra deed in haar eerste jaren na haar afstuderen vooral ervaring op in de diagnostiek (het stellen van diagnoses zoals angststoornis, autisme, PDD-NOS, ADHD en depressie), bij een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie (Yulius) Zij maakte in 2002 de overstap naar een gespecialiseerd centrum voor autisme (Centrum Autisme Rivierduinen), waarbij zij zich toelegde op zowel behandeling (met kinderen en ouders/verzorgers) als diagnostiek. Daarna ging zij zich -met vergelijkbare werkzaamheden- vanaf 2008 weer toeleggen op de algemene kinder-en jeugdpsychiatrie (Rivierduinen). In dezelfde tijd startte ze samen met ouders van een jongere met autisme het  ouderinitiatief TaDaiMah. Waarbij ze ouders begeleiding bood bij hun droom, namelijk het opzetten van een woongroep in Sliedrecht, waarin hun zoon veilig (begeleid) zelfstandig zou kunnen gaan wonen. Deze droom is begin 2014 gerealiseerd. De begeleiding van het woonproject als gedragsdeskundige geeft zij samen vorm met Lida van der Put, eveneens GZ-psycholoog. 

Vanaf september 2017 werkt zij volledig in haar eigen praktijk YoungMindSupport als vrijgevestigd GZ psycholoog in Gezondheidscentrum Met Stip te Nieuwerkerk aan den IJssel waarbij verschillende hulpverleners met verschillende professies met elkaar samenwerken.  

Sinds 2013 aangesloten bij 1nP.

Visie

Sandra is aangesloten bij de hierna genoemde beroepsverenigingen. Voor meer informatie over de professie GZ-psycholoog en de behandelmethodes die zij toepast, ga dan naar de aangegeven websites of kijk voor een korte beschrijving bij Support.

 NIP - Nederlands Instituut van psychologen

 VEN - Vereniging EMDR Nederland

 VGCt - Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie