Kosten/vergoedingen jeugd met verwijsbrief of indicatie:

Psychologische behandeling valt sinds 2015 onder de zorg van de gemeente waarin de jongere/jeugdige is ingeschreven. Dit betekent dat bij de gemeente Midden Holland- Zui dplas, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard-, met wie YoungMindSupport een contract heeft afgesloten, de behandeling volledig wordt vergoed. Daarnaast wordt ook de behandeling volledig vergoed voor jeugdigen in de gemeente Rotterdam, daar YoungMindSupport aangesloten is bij 1nP
U komt direct in aanmerking voor deze vergoeding, indien u een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft met een verwijzing voor de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ) of  de Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (SGGZ). Met de verwijsbrief vraagt YoungMindSupport een beschikking aan bij de gemeente. Er kan ook door het Sociaal team een beschikking afgegeven worden voor psychologische hulp bij YoungMindSupport. 


Kosten zonder verwijsbrief of indicatie

Indien u zonder gebruik van verwijsbrief of indicatie gebruik wilt maken van YoungMindSupport, worden de volgende tarieven gehanteerd.

- Kennismakingsgesprek/intakegesprek duurt 75 minuten en kost €125 euro

- Individueel consult/afspraak duurt 45 minuten en kost €90 euro. 

Individueel intelligentieonderzoek kost €550 euro met de WISC V

(totale onderzoek inclusief intakegesprek, uitvoering onderzoek, verslaglegging en advies).

Individueel NIO schoolkeuze onderzoek kost €200 

(totale onderzoek inclusief intakegesprek, uitvoering onderzoek, verslaglegging en advies)


Afbellen

Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgebeld of per e-mail doorgegeven. Is een afspraak niet binnen die termijn afgebeld, dan worden de kosten in rekening gebracht. Die kunt u dan niet declareren of verhalen bij de verzekering of de gemeente.