Wachtlijstbeleid 


Gemiddeld genomen is er een wachttijd van 8-10 weken. Soms is er een aanmeldstop. Na het kennismakingsgesprek (intakegesprek) is er geen wachttijd en wordt de behandeling voortgezet door dezelfde behandelaar. 
Momenteel is er sprake van een aanmeldstop.