Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Alle informatie die u deelt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Psychologen hebben een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat met niemand over dingen die u of uw kind in vertrouwen deelt gesproken mag worden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Dit is bij de wet geregeld. Psychologen die aangesloten zijn bij het NIP, zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de beroepscode zoals deze door het NIP is opgesteld. Ter aanvulling hierop heeft YuongMindSupport een Privacy Policy opgesteld waarin heldere en transparante informatie wordt gegeven over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. 


Klachten

Heeft u onverhoopt een klacht over YoungMindSupport. Bespreek die klacht dan eerst met de behandelaar. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het NIP.