NIO


Wat is de NIO?

Met de NIO is het mogelijk om een indicatie te krijgen van het aanlegniveau van een kind. Het meet capaciteiten, wat het  mogelijk maakt om onder- of overpresteerders te identificeren en achterblijvende resultaten van een kind in een perspectief te plaatsen. 

Voor wie is de NIO geschikt?

De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs, de oudste groep in het speciaal onderwijs en de eerste drie klassen in het voortgezet onderwijs. 


Wanneer de NIO afnemen?

De NIO is een alternatief voor traditionele schooladviestoetsen zoals de CITO-eindtoets. Omdat de NIO zich richt op de aanleg van het kind is dit een extra invalshoek naast de CITO-toets. De NIO kan daarom ook ingezet worden als een second opinion, bij tegenvallende CITO scores.


Kosten NIO

Een individuele afname van de NIO kost: 200 euro.