Informatie voor ouders


In het eerste gesprek, de intake, wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind, het gezin en de problematiek of redenen van aanmelding. 

Wanneer een kind jonger dan 7 jaar is, wordt eerst een afspraak met de ouder(s) van het kind gemaakt. Is een kind ouder dan 7 jaar dan wordt het kind met zijn/haar ouder(s) uitgenodigd voor een eerste afspraak.

Naast het feit dat ik u en uw kind graag beter willen leren kennen, geeft de intake u (en uw kind) ook de mogelijkheid om eigen voorkeuren en ideeën naar voren te brengen en alles te vragen wat u graag wil weten. 

In een volgend gesprek, het adviesgesprek hoort u de visie op de aanmeldingsreden en een behandelvoorstel. De volgende stap kan dan zijn individuele begeleiding van het kind/de jongere of ouderbegeleiding of bij een vraag naar de intelligentie van het kind een intelligentie onderzoek. Daarnaast kan het zijn dat er meer onderzoek nodig zoals wanneer er bijvoorbeeld gedacht wordt aan ADHD, Autismespectrumstoornis, Angst of depressie. Dan is nader onderzoek belangrijk. Soms ook komt na het bekijken van alle informatie het voorstel om door te verwijzen naar elders. De uiteindelijke keuze is natuurlijk aan u en uw kind, waarbij naast de motivatie bij het kind zelf, vooral het doel dat u samen voor ogen heeft belangrijk is. Hierna wordt dan ook tezamen een behandelplan besproken, waarin we vastleggen naar welk doel we toe gaan werken.

Na de intake volgt een aantal afspraken (zo’n 6 tot 10 bij een korte behandeling in de BGGZ en zo'n 20 bij een langere behandeling in de SGGZ) waarin doelgericht aan de slag wordt gegaan met het opgestelde plan, door middel van bijvoorbeeld gesprekken, oefeningen en creatieve activiteiten. Vaak wordt ook een schriftje of mapje aangelegd, waarin het kind of de jongere kleine opdrachtjes maakt gedurende de week, of bepaalde zaken bijhoudt. Ook wordt vaak een (aantal) gesprek(ken) met ouders afgesproken. Wanneer het doel is bereikt of voldoende kennis is opgedaan om zelf (als gezin) verder te gaan wordt de behandeling afgesloten, maar natuurlijk kan altijd weer opnieuw contact worden opgenomen.