Wat is een GZ-psycholoog?

Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog behandelt psychische klachten.  Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). (Zie ook: www.bigregister.nl) 

De specialisaties van Sandra à Campo als GZ-psycholoog

Kinder- en jeugdpsycholoog 

Kinder- en jeugdpsychologen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders. Ze houden zich bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Ze hebben specifiek ervaring in het behandelen van kinderen. Daarnaast kunnen ze specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen: bv. autisme, pesten, angsten etc. Het register voor K&J-psychologen wordt bijgehouden door het NIP.

EMDR-therapeut

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Zie ook: Wat is EMDR?

Cognitieve gedragstherapie 

In gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gedrag veelal is aangeleerd, en dat het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren. In de behandeling wordt uitgegaan van een concreet probleem of klacht. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan. Een gedragstherapeut werkt vaak met opdrachten en oefeningen om zodoende ander gedrag aan te leren. Gedragstherapeuten werken ook vaak cognitief, d.w.z. dat er aan de gedachtenpatronen van mensen gewerkt wordt. Cognitieve gedragstherapie is bij veel psychische klachten volgens de GGZ-richtlijnen de behandeling van eerste keus (zie ook ggzrichtlijnen).