Informatie voor ouders

In de praktijk wordt grotendeels op individuele (1-op-1) basis gewerkt met kinderen tussen ongeveer 6 tot 25 jaar; eigenlijk zo lang als de kinderen, pubers, jongeren thuis wonen.

De ouders worden hierbij meer of minder intensief betrokken. Dit houdt in dat na het kennismakingsgesprek aan de slag wordt gegaan met ofwel het kind, ofwel de ouders, maar vaak met beiden.