Informatie

WET- EN REGELGEVING

 Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Alle informatie die u deelt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Psychologen hebben een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat met niemand over dingen die u of uw kind in vertrouwen deelt gesproken mag worden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Dit is bij de wet geregeld. Als psycholoog ben ik verplicht met te houden aan de richtlijnen van de beroepscode zoals deze zijn opgesteld. Ter aanvulling hierop heeft Young Mind Support een Privacy Policy opgesteld waarin heldere en transparante informatie wordt gegeven over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. 

 

Klachten

Heeft u onverhoopt een klacht over Young Mind Support. Bespreek die klacht dan eerst met mij. Indien dat niet kan of u we komen er samen niet uit, dan kunt u, omdat ik aangesloten ben bij de LVVP terecht bij Klacht&Company. Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden via de volgende link: