Informatie

Wat is een gz-psycholoog?

Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog behandelt psychische klachten.  Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

Mijn BIG registratienummer: 19057842125.

Young Mind Support

Specialisaties

emdr-therapeut

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een intensieve procedure om nare ervaringen te verwerken. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. EMDR is een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een pestervaringen, een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor de behandeling van deze klachten en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Voor meer informatie en filmpjes zie de website van de vereniging EMDR Nederland

cognitief gedragsTHERAPEUT

Een cognitief gedragstherapeut maakt gebruik van verschillende werkvormen. In de gedragstherapie wordt ervan uit gegaan dat ons gedrag veelal is aangeleerd, en dat het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren.

In de behandeling wordt uitgegaan van een concreet probleem of klacht. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan. Er wordt gewerkt met opdrachten en oefeningen om zodoende ander gedrag aan te leren. Daarnaast is er vaak een cognitieve insteek. Dat wil zeggen dat er aan de gedachtenpatronen gewerkt wordt. Ook wordt er gebruik gemaakt van ACT (Acceptence Commitment Therapie). Door middel van ACT kun je leren dat wie je bent, losstaat van dat wat je over jezelf denkt en daardoor voelt. Het gaat daarbij om het leren omgaan met tegenslagen die het leven soms biedt en de gevoelens die dit kan oproepen. Tegelijkertijd gaat het om het behouden van de vrijheid om te experimenteren met gedrag: uit te proberen wat je leuk vindt en wat niet. Cognitieve gedragstherapie is bij veel psychische klachten volgens de GGZ-richtlijnen de behandeling van eerste keus.

Zie voor meer informatie de website voor de vereniging voor cognitieve gedragstherapie.

Young Mind Support

Beroepsverenigingen

Sandra is aangesloten bij de hierna genoemde beroepsverenigingen.

Voor meer informatie over CGT of EMDR ga naar de beknopte informatie op deze pagina of klik op de betreffende logo’s
om nog meer informatie op de website van de verenigingen te lezen.

  • LVVP - Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.
  • VEN - Vereniging EMDR Nederland
  • VGCT - Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie