Informatie

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Kosten/vergoedingen kinderen en jeugdigen tot 18 jaar:

Psychologische behandeling valt sinds 2015 onder de zorg van de gemeente waarin het kind of de jongere is ingeschreven. Dit betekent dat bij de gemeente Midden Holland- Zuidplas Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard-, met wie Young Mind Support een contract heeft afgesloten, de behandeling volledig wordt vergoed. U komt direct in aanmerking voor deze vergoeding, indien u een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts of kinderarts heeft met een verwijzing voor de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ) of  de Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (SGGZ). Met de verwijsbrief vraagt Young Mind Support een beschikking aan bij de gemeente. Er kan ook door het Sociaal team een beschikking afgegeven worden voor psychologische hulp bij Young Mind Support.

 

Kosten/vergoedingen voor jongeren vanaf 18 jaar:

Psychologische behandeling voor volwassenen valt onder de zorg van verzekeraars. Als vrijgevestigd ondernemer ben ik voor deze zorg aangesloten bij 1nP, waarbij ik deel uit maak van een multidisciplinair team. 1nP is een landelijk netwerk van ggz professionals. Deze professionals helpen mensen met psychiatrische problemen op persoonlijke wijze in de directe omgeving van de cliënt. Via een aanmelding bij de website van 1nP met een verwijsbrief van de huisarts met een verwijzing voor de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ) of  de Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (SGGZ) kan behandeling bij YoungMindSupport worden geboden. De behandeling wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij wel aan uw eigen risico.

Afbellen

Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van tevoren worden afgebeld of per e-mail doorgegeven. Is een afspraak niet binnen die termijn afgebeld, dan worden de kosten in rekening gebracht. Die kunt u dan niet declareren of verhalen bij de verzekering of de gemeente.