Informatie voor 

OUDERS

In de praktijk wordt grotendeels op individuele (1-op-1) basis gewerkt met kinderen tussen ongeveer 8 tot 25 jaar; eigenlijk zo lang als de kinderen, pubers, jongeren thuis wonen.

De ouders worden hierbij meer of minder intensief betrokken. Dit houdt in dat na het kennismakingsgesprek aan de slag wordt gegaan met ofwel het kind, ofwel de ouders, maar vaak met beiden. De behandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

 

Young Mind Support

FAQ

Met welke vragen of zorgen kunt u zich aanmelden bij Young Mind Support?

  • Is uw kind op school afgeleid, dromerig, durft hij/zij niet naar school, presteert hij/zij onder niveau of is er onduidelijkheid over het niveau van functioneren?
  • Heeft u vragen over de keuze van het niveau van onderwijs voor de middelbare school?
  • Is uw kind verlegen, teruggetrokken of onzeker?
  • Heeft uw kind last van faalangst, een negatief zelfbeeld, is hij/zij bang voor bv. dieren, ziekte, dood of bang na een (bijzondere) gebeurtenis?
  • Is uw kind somber, verdrietig, slaapt hij/zij niet goed of is er afname van activiteiten?
  • Is uw kind blijvend verdrietig of boos na het verlies van een ouder/naaste, na een schokkende gebeurtenis of gepest zijn?
  • Heeft uw kind last van driftbuien of is het opstandig, maakt hij/zij vaak ruzie of is het erg druk?
  • Heeft u opvoedingsvragen zoals ‘Hoe stel ik grenzen?’ of ‘Hoe ga ik om met (faal)angst van mijn kind?’.
  • Heeft u vragen rond de diagnostiek, opvoeding of uitleg over een gestelde diagnose  (o.a. Autismespectrumstoornis, ADHD, angst, somberheid)?

Wanneer niet?

Als er sprake is van crisisgevoeligheid (zoals bij ernstige depressieve kenmerken), dan is het verstandiger uw kind aan te melden bij een GGZ instelling met een 24-uurs bereikbaarheid. Ook bij verslavingsproblematiek kunt u uw kind beter aanmelden bij een daarvoor gespecialiseerde instelling.

Informatie 

WERKWIJZE

In het kennismakingsgesprek worden jullie samen met jullie zoon/dochter uitgenodigd voor een eerste afspraak. Het doel is om elkaar te leren kennen en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jullie redenen van aanmelding en van jullie zoon/dochter, het gezin. Het geeft jullie ook de mogelijkheid om eigen voorkeuren en ideeën naar voren te brengen en alles te vragen wat jullie graag willen weten.
In een volgend gesprek, het adviesgesprek wordt een visie op de aanmeldingsreden en een behandelvoorstel besproken. De volgende stap kan dan zijn nader onderzoek (gericht op een verklaring van het gedrag of bv. intelligentie onderzoek) of individuele behandeling van het kind/de jongere en/of oudergesprekken. De uiteindelijke keuze is natuurlijk aan jullie, waarbij naast de motivatie bij het kind zelf, vooral het doel dat jullie samen voor ogen hebben belangrijk is. Hierna wordt dan ook tezamen een behandelplan besproken, waarin we vastleggen naar welk doel we toe gaan werken.
Na de intake volgt een aantal afspraken (zo’n 6 tot 10 bij een korte behandeling in de BGGZ en zo’n 20 bij een langere behandeling in de SGGZ) waarin doelgericht aan de slag wordt gegaan met het opgestelde plan, door middel van bijvoorbeeld gesprekken, oefeningen en creatieve activiteiten. Vaak wordt ook een schriftje of mapje aangelegd, waarin het kind of de jongere kleine opdrachtjes maakt gedurende de week, of bepaalde zaken bijhoudt. Ook wordt vaak een (aantal) gesprek(ken) met ouders afgesproken. Wanneer het doel is bereikt of voldoende kennis is opgedaan om zelf (als gezin) verder te gaan wordt de behandeling afgesloten.